Съобщение относно отдаване на търговски площи за 2017 година

Кметство Обзор съобщава на гражданите, че молби за търговска дейност на открито за 2017 г. ще се приемат в периода 01 януари – 31 март 2017 г. Схемата – предложение за извършване на търговска дейност за сезон 2017 за територия на град Обзор, съгл. Наредба 10 на Община Несебър, може да бъде разгледана във Фронт…

Съобщение относно съдове за битови отпадъци

Кметство Обзор съобщава на всички жители за наличието на нови съдове за битов отпадък от 240 литра. Всеки желаещ може да подаде заявление във фронт офиса на кметство Обзор, като раздаването на съдовете ще се уточни на по-късен етап. Условие за предоставяне на съд за битов отпадък е заплатени в срок данъци към Община Несебър.…