Туристически информационен център

През 2013г. в сградата на кметство Обзор, по повод празника на града –  Еньовден беше открит информационен център, който обслужва нуждите на увеличаващия се брой туристи, посещаващи атрактивния морски курорт.

В информационния туристически център се предоставя информация за

  • общата визия на града
  • транспортни връзки
  • природните забележителности и историческото наследство
  • културни, спортни събития, чествания, спектакли, празнични прояви и др.

В информационния център нужната информация ще ви даде:

Юлия Горбунова
тел. 0556/35124
tic.obzor@gmail.com