Детската млечна кухня в град Обзор е открита на  26.07.2010 г.

Кухнята е изградена съобразно съвременните тенденции в оборудването и се използват най-добрите технологии за контрол на храната и процеса на приготвяне, включващи добри производствени и хигиенни практики за преодоляване на рисковете, свързани с безопасността на храните.

Целта е да се осигури спокойствието и удобството на родителите, като се приготвя за техните деца здравословна и пълноценна храна, съобразена с възрастта им (10м. – 3 год.) Храната се раздава в пластмасови кутии.

Таксата на храноден за семейства с постоянен адрес в община Несебър е 2 лв.,

а за семейства с временен адрес – 4 лв.

Необходими документи за записване на деца в Млечната кухня:

  • писмено заявление /образец/
  • бележка от личен лекар с указания за хранителния режим на детето
  • копие от удостоверение за раждане на детето
  • детето да е навършило 10 месеца

Подаването на документите за записване и ползване на ДМК гр. Обзор се извършва в сградата на община Несебър, фронт офис №1

Работно време:
Понеделник – Петък – 07:00 – 15:00

Петя Ганчева – касиер-домакин

тел. 0893 505 269

Адрес: Обзор, 8250
ул. Васил Левски 2 (сградата на ОДЗ „Обзорче“)

Социалният патронаж в град Обзор съществува от 01.09.2008г. като специализирана социална институция с традиция и опит, с предмет на дейност предоставяне на социални услуги – приготвяне и доставка на храна по домовете на пенсионери, социално слаби граждани и инвалиди, със специализиран транспорт.

Приготвянето на храната се извършва в модерно оборудвана кухня, отговаряща на всички изисквания на контролните органи от персонал, който е висококвалифициран и с богат професионален опит в системата на социалните услуги

Желаещите да се запишат в кухнята на социалния патронаж:

  • попълват молба за ползване на социални услуги в общността /по образец/;
  • попълват декларация за семейно положение и имотно състояние /по образец/;
  • предоставят копие от лична карта;
  • трябва да са пенсионери, социално слаби или инвалиди.

Лице за контакт и допълнителна информация:

Петранка Йорданова

тел. 0893 505 170