Народно читалище „Изгрев 1927“ е създадено през 1927 г. и с Решение № 2466 от 22.09.1997 г. на БОС е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В Министерство на Културата, в регистъра на Народните читалища, Народно читалище „Изгрев 1927“ – град Обзор е вписано под № 263. В читалището членуват 236 членове, от които 156 възрастни и 80 деца.

През годините читалището се е превърнало в устойчива културна организация, чиято мисия е да съхранява и развива традиционните ценности на нацията. Читалището се уповава на българските си корени, социални, образователни и информационни дейности и отговаря на предизвикателствата на новото време и на потребностите на младите хора. Има ясни цели и задачи. Отчита се пред читалищните членове, местната власт и общинската администрация. Припознато е като добър и надежден партньор от различни институции и организации. Екипът на читалището работи успешно по проекти с външно финансиране като акумулира безвъзмездни финансови средства. Разполага с добра материална база, автоматизирана библиотека с 12310 тома литература, читалня и компютърни работни места с високоскоростен интернет  със свободен достъп за ползване. Към читалището работят следните художествено – творчески колективи: детски танцов състав, юношески танцов състав, младежки танцов състав, клуб за фолклорни танци, детски народен хор, женска фолклорна група, група за стари градски песни, детска балетна формация, театрална група и арт – клуб. Школите по пиано и солфеж и изобразително изкуство са насочени за работа с деца, а школата по чуждоезиково обучение – английски език за възрастни.

Читалището участва и е основно ядро при провеждането на празници, обичаи, фестивали, събори от календара на читалището и културната програма на Кметство Обзор. Многобройни са наградите и отличията на групите от участията ми на регионални, национални и международни фестивали: „Пражки звездопад“-гр. Прага, Чехия – завоювано Гранд при; „Орфеево изворче“-гр. Стара Загора: „Шопски наниз“-гр. Костинброд – III място; „Песни и танци без граници“ – гр. Свиленград – голямата награда на фестивала; „Китна Тракия пее и танцува“ – гр. Хасково; „Славееви нощи“ – гр. Айтос – I  място; „Като жива вода“ – гр. Суворово – I място; „Врачанска пролет“ – гр. Враца; „Охрид оупън“ – Охрид, Македония; Сетификат за фолклорните групи от националната секция CIOFF – България за периода 2014-2018 г.; Участие във трансграничен проект на платформа „Агора“ в гр. Одеса, Украйна; Участие в международни фестивали в Унгария, Гърция, Турция, Франция, Непал и Мексико.

Пренесло мъдростта през годините, НЧ „Изгрев 1927“ град Обзор ще продължава да съхранява и надгражда всичко, направено до сега.