ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор

За първи път българско училище в Гьозикен /дн.Обзор/ се открива през учебната 1890/91 година. Учебните занятия се провеждат в сградата на конака /днешната градинка вдясно на църквата/. Първият учител е Илия Димитров, родом от Бургас. Четири години по-късно Гьозикен има вече своя първи местен учител – Коста Иванов. Учебните занятия се провеждат в дома на Петко Зидаров. Първата училищна сграда е построена на мястото на днешния физкултурен салон и е на два етажа с по две стаи на етаж. На първия етаж в едната стая има дървена сцена и тя се използва за тържества и представления. През 1922 година началното училище се преобразува в Гьозикенска народна прогимназия. Началните отделения учат в училищната сграда, а учениците от прогимназията водят учебни занятия в домовете на Тодор Вълков, Димо Стоянов и Никола Шишков. В къщата на Шишков се помещават кметството и пощата. Гьозикен /дн.Обзор/ е първото село в България, в което през 1925 година се е открила вечерна прогимназия. Развитието на образованието в Гьозикен и недостигът на класни стаи налагат да се построи ново училище. Строежът на настоящата училищна сграда започва през 1930 година под ръководството на тогавашния кмет Вълко Атанасов Петков. Строителите закопават бутилка с имената си в източния край на училището. С доброволен труд и много ентусиазъм жителите на Гьозикен построяват новото училище, което посреща първите си ученици през учебната 1933/34 година.

Днес училището разполага с много добра учебно-техническа и материална база. Обучението се провежда в просторни класни стаи. Оборудвана е компютърна зала с локална мрежа и интернет. Кабинетите по химия и физика спомагат часовете да бъдат по-интересни.
Неразделна част от учебния процес е и богатата училищна библиотека.
За учебните часове по физическо възпитание и спорт се използва физкултурен салон, оборудвана фитнес зала и спортна площадка.
Част от часовете по домашна техника и икономика се провеждат в добре оборудвана работилница.
В близко бъдеще се очаква да бъдат построени съвременен спортен комплекс, актова зала и още кабинети, за да може училището да отговори на новите европейски изисквания към образованието.

Съгласно заповед №  РД1491 от  26.05.2017г. на министъра на образованието, г-н Красимир Вълчев, от 15 септември 2017г –  Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ се преобразува в Обединено Училище.

Преподаватели:

Д. Димитрова – висше образование, специалност Математика и

информатика. Работи в училището от 1991г., директор от 1998 г.

Св. Москова – висше образование, специалност Начална училищна
педагогика. Работи в училището от 1987г.

Ант. Петрова – висше образование, специалност Начална училищна
педагогика и английски език. Работи в училището от 1995 г.

Й. Ангелова – висше образование, специалност Начална училищна
педагогика. Работи в училището от 1996 г.

Зл. Пенчева – висше образование, специалност начален учител с руски
език. Работи в училището от 1976 г.

Р. Димитрова – висше образование, специалност Начална училищна
педагогика. Работи в училището от 200 2г.

Сн. Петкова – висше образование, специалност Физика и математика.
Работи в училището от 1994 г.

Кр. Христова – висше образование, специалност Български език и
литература и руски език. Работи в училището от 1987г.

М. Дерелиева – висше образование, специалност Български език и
литература и английски език. Работи в училището от 1988 г.

Д. Тожарова – висше образование, специалност Учител по физическо
възпитание и спорт. Работи в училището от 1997г.

В.Василева – висше образование, специалности Начална училищна
педагогика, Информационни технологии. Работи в училището от 2011 г.

Г. Георгиев – висше образование, специалност Изобразително изкуство.
Работи в училището от 2015 г.

Н.Горанов – висше образование, специалност Педагогика. Работи в
училището от 2015 г.

Н.Василева – специалност биология, химия, домашен бит и техника.
Работи в училището от 2017 г.

Н. Павлова – висше образование, специалност начална училищна
педагогика. Работи в училището от 2016 г.