Населението на административния район на град Обзор наброява общо 2186 души, като включва град Обзор и съставните селища село Приселци и село Раковсково.

Броят на населението е разпределен както следва:

гр. Обзор – 2092 души

с. Приселци – 39 души

с. Раковсково – 55 души

с. Приселци

Кметски наместник – Албена Купенова
тел. 0893 303 611

Обществен съвет:
Иван Николов
Христо Савов
Йордан Петров
Пенка Щерева
Михаил Щерев

с. Раковсково

Кметски наместник – Димитринка Янева
тел. 0893 303 610

Обществен съвет:
Йови Иванов
Михал Вълчев
Георги Радев
Янчо Мешков
Стойка Страшникова